iStock_000001558443Small_

Strategi över gränserna

Swiss Air Navigation Services Ltd och ACR Aviation Capacity Resources AB samarbetar.

Skyguide levererar flygtrafiktjänster inom Schweiz och angränsande luftrum.

Skyguide hanterar mer än 3 000 flygningar per dag genom några av Europas mest trafikerade luftrum.

Skyguide har cirka 1 400 anställda runt om i Schweiz. Huvudkontoret ligger i Genève.

Samarbetet Skyguide/ACR syftar till att stärka företagens positioner på den internationella marknaden för flygtrafiktjänster. Sverige, liksom flera andra länder i Europa, öppnar för fri konkurrens. EU:s regelverk är tydligt: Fri konkurrens som ska utveckla flyget och komma åt skenande kostnader för flygtrafikledningstjänster.

Inom EU är kostnadsutvecklingen för flygtrafiktjänster är ett stort problem. Kraven ökar på att allt fler länder ska öppna sina nationella regelverk för konkurrens. En fungerande konkurrens resulterar i stora besparingar för system och operativ verksamhet.

Samarbeten

Frågan om strategiska samarbeten har värderats inom ACR sen en längre tid. ACR tillsammans med skyguide blir ett mycket starkt varumärke och alternativ på marknaden som kan erbjuda kostnadseffektiva och kvalitativa tjänster med högsta flygsäkerhet på flygplatserna. För företagen blir detta ett lyft och samarbetet kommer att gynna våra kunder.

Skyguide

Skyguide är ett mycket välskött företag med lång historik och driver i dag flygtrafikledning på två av Europas större flygplatser. Skyguide arbetar med integrerad civil och militär flygtrafikledning liksom Sverige. Skyguide och ACR sätter säkerheten främst. Flygplatsföretag ska känna och uppleva att ACR/skyguide erbjuder de säkraste och de förmånligaste leveransvillkoren i marknaden.