bryssel 118
Läs om ACRs historia

En idé som slipats under 15 år, bolag bildades 2004
Började producera flygledarutbildning 2005
Vann upphandling av tre svenska flygledartorn 2010
Utbildade 2013 i samarbete med skyguide nio egna flygledaraspiranter
Driver 1 jan 2016 fjorton svenska flygledartorn

Slutet av 1990: Regeringens propositioner öppnar upp för en konkurrensutsatt flygtrafikledningstjänst

1999: Wohlfahrt besöker Arlanda och Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Generaldirektören informerar om verksamheten och de strukturproblem som finns inom området flygtrafikledningstjänster i Europa. Studiebesöket inkluderar Arlandatornet och ATCC

2000-2001: Grundarna börjar skissa på en affärsplan för att driva flygtrafikledningstjänster i Sverige och internationellt. Den 11 september 2001 lamslogs planerna. Affärsplanen hamnar i byrålådan

Sommaren 2003: Utvecklingen i flygbranschen kristalliseras och grundarna ser möjligheter att starta ett bolag inom flygtrafikledningstjänst. “ACR” blir arbetsnamnet och processen startar

2004: Grundarna och en vald styrelse etablerar företaget ACR Aviation Capacity Resources AB, med syftet att verka på en avreglerad flytrafikledningstjänstmarknad i Sverige och internationellt. ACR ska erbjuda marknaden effektiva flygtrafikledningstjänster och branschutbildningar. ACR arbetar aktivt för att flygtrafikledningstjänsten ska konkurrensutsättas

2005-2006: Ett tiotal ickestatliga flygplatser driver projekt för att försöka få förändringar i regelverket så att Luftfartsverket kan bli konkurrentutsatt

1 januari 2005: Luftfartsverket delas upp i två delar. Luftfartstyrelsen tar över som tillsynsmyndighet medan Luftfartsverket sköter flygtrafiktjänsterna och driver de statliga flygplatserna

Juni 2005: ACRs dotterbolag ACR International får uppdraget att bygga en skola för utbildning av flygledare samt att leda utbildningen i Saudiarabien i tre år framöver

Sommaren 2005: Upphandlingarna av flygtrafikledningstjänsten på flygplatserna Kristianstad, Linköping City Airport, Stockholm-Skavsta och Växjö-Småland avbryts på grund av att regeringen slagit fast att de privata alternativen måste godkännas av Luftfartsstyrelsen (idag transportstyrelsen). ACR var med i samtliga upphandlingar

Hösten 2005: Regeringen och Näringsdepartementet klargör att myndighetsfrågan om flygtrafiktjänster kvarligger hos Luftfartsverket. Luftfartsverket måste godkänna samtliga leverantörer som ska verka på deras marknad

Våren 2006: Flertalet utredningar om avreglering av monopolet flygtrafikledningstjänster presenteras för regeringen

Juni 2006: ACR tecknar avtal med Royal Saudi Air Force för att bygga ett ”Center of Exellence” inom flygtrafikledning i Riyadh

Hösten 2007: Lars Rörick anställs som operativ chef. Wilhelm Wohlfahrt blir tillförordnad VD

1 januari 2008: Den svenska marknaden för utbildning inom flygtrafiktjänster avregleras

Januari 2008: ACR inleder ett samarbete med Arvidsjaur kommun för att bygga en skola för utbildning av flygplats- och flygtrafikledningspersonal. Skolan får namnet Lappland Aviation Academy, LAA

27 januari 2009: Lappland Aviation Academy (LAA) får certifikat för utbildning av flygledare ”light” och drar igång sina utbildningar

Maj 2009: Wilhelm Wohlfahrt utses till VD

1 april 2010: Luftfartsverket delas upp i två delar – Swedavia och Luftfartsverket. Swedavia ansvarar för driften och marktjänsterna på flygplatserna, Luftfartsverket ansvarar för flygtrafiktjänster och tillhörande infrastruktur

26 maj 2010: Riksdagen tar beslut om en ny luftfartslag som medger konkurrens för lokal flygtrafikledningstjänst

12 juli 2010: ACR lämnar in anbudsansökan för leverans av flygtrafikledningstjänst vid Småland Airport, Västerås Flygplats och Örebro Flygplats

1 september 2010: Nya luftfartslagen träder i kraft. Lokal flygtrafikledningstjänst är öppen för konkurrens. Rolf Jonson anställs som säkerhetsledningsansvarig6 september 2010: ACR lämnar in anbud till de 3 flygplatserna

5 oktober 2010: ACR tilldelas kontrakt om att ta över den lokala flygtrafikledningstjänsten på tre flygplatser; Västerås, Örebro och Växjö Flygplatser

27-28 oktober 2010: ACR skriver historiska kontrakt med flygplatserna Västerås, Växjö och Örebro

31 januari 2011: ACR erhåller kvalitet- och miljöledningscertifikat ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

28 februari 2011: ACR erhåller som första privata leverantör av flygtrafikledningstjänster ett Europacertifikat ”Single European Sky” Certificate

1 mars 2011 ACR tar över flygledningen på Västerås, Växjö och Örebro flygplatser. De flygledare som jobbar kvar på dessa flygplatser byter arbetsgivare från Luftfartsverket till ACR

Maj 2011: ACR inleder ett samarbete med schweiziska skyguide. Swedavias upphandling bjuder in till stora åtaganden och bolagen tillsammans blir ett starkt alternativ på marknaden

10 oktober 2011: ACR tilldelas kontrakt om att ta över den lokala flygtrafikledningstjänsten på Trollhättan-Vänersborg Flygplats

1 januari 2012: ACR tar över flygledningen på Trollhättan-Vänersborg och flygledarna byter arbetsgivare från Luftfartsverket till ACR

1 mars 2012: Luftfartsverket lämnar Västerås och ACR gör en historisk omstart av trafiken

22 maj 2012: ACR förstärker styrelsen med Sebastian Ehrnrooth och fd infrastrukturminister Ulrica Messing

25 oktober 2012: ACR blir certifierad som utbildningsorganisation enligt förordning (EU) nr 805/2011

25 februari 2013: Påbörjar rekrytering av 8-10 flygledarkandidater och det sker i ACRs namn inför kursstart hösten 2013

1 mars 2013: ACR lämnar anbud om flygtrafikledningstjänster på fem fd Luftfartsverks flygplatser, (Jönköpings Airport, Kalmar Airport, Karlstad Airport, Norrköping Airport och Skellefteå City Airport)

22 april 2013: ACR tilldelas kontrakt om att ta över den lokala flygtrafikledningstjänsten på fem flygplatser; Jönköping, Kalmar, Karlstad, Norrköping och Skellefteå flygplatser. Avtalsperioden är mellan 1 januari 2014 till 31 januari 2018 med möjlighet till förlängning i ett plus ett år

16 maj 2013: ACR deltar vid en hearing på Trafikutskottet, “Flygtrafikledningstjänsten – har vi landat i den bästa lösningen?”

30 maj 2013: Riksdagsdebatt om framtidens flygtrafikledningstjänst

5 juni 2013: S, V, MP och SD röstar igenom med rösterna 152 – 146 för en återreglering av lokal flygtrafikledningstjänst vid majoriteten av landets flygplatser

10 juni 2013: ACR väljer skyguide i Schweiz för utbildning av företagets första flygledarkull om tio elever. Grundutbildningen i Zürich startar i oktober 2013

7 oktober 2013: ACR första kull om 9 flygledarelever börjar sin ettåriga grundutbildning på skyguide training center i Dübendorf, Schweiz

5 november 2013: ACR svarar på PwC frågor angående förändrad reglering av marknaden för lokal flygtrafiktjänst

9 december 2013: ACR svarar på PwC fråga, konsekvensanalys – alternativ återreglering av marknaden för lokal flygtrafiktjänst

1 januari 2014: ACR driftsätter tornen på Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och Skellefteå flygplatser

11 februari 2014: Skyguide godkända för luftrums- och procedurkonstruktion i Sverige

12 februari 2104: ACR lämnar in sitt remissvar av utkast till lagrådsremiss “Återreglering av viss flygtrafiktjänst” till Näringsdepartementet

5 mars 2014: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med delegation besöker Västerås flygplats och ACR i tornet

10 mars 2014: ACR flyttar till “Generalitetshuset” på Östermalmsgatan 87, Stockholm

12 mars 2014: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med delegation besöker Skellefteå flygplats och ACR i tornet

19 mars 2014: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med delegation besöker Norrköping flygplats och ACR i tornet

19 maj 2014: Invigning av vårt nya kontor och firande av ACR 10-årsjubileum

12 juni 2014: Riksdagens majoritet bestående av S, SD, MP och V röstar igenom med minsta marginal en delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst – Swedavias flygplatser drabbas hårt – undantas stora kostnadsbesparingar! Nya lagen träder i kraft den 15 augusti 2014

18 juni 2014: ACR vinner uppdrag på Ljungbyhed och Ängelholms flygplatser. Avtalsperioden är 2015-01-01 — 2018-12-31 med möjlighet till förlängning med 4 år

24 juni 2014: ACR vinner uppdrag på Stockholm Skavsta Airport. Avtalsperiod 2015-01-01 — 2019-12-31 med möjlighet till förlängning med 5 år

23 april 2015: ACR vinner uppdrag på Borlänge, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro flygplatser. Avtalsperiod 2016-01-01 – 2019-12-31 med möjlighet till förlängning med 2 år

16 juni 2015: Fd statssekreterare Carl von der Esch blir invald som styrelseledamot i ACR. Carl von der Esch arbetade som statssekreterare under Reinfeldts regering med uppdragen 2010-2012 på näringsdepartementet och 2012-2014 på försvarsdepartementet

19 augusti 2015: ACR vinner företagets första AFIS-uppdrag och ska leverera flyginformationstjänst på Gällivare Airport. Avtalsperiod 2016-01-01 – 2017-12-31 med möjlighet till förlängning med 1 år

13 oktober 2015: ACR kvalificeras i en tvåstegs upphandling och får lämna ett kommersiellt anbud till Belfast City Airport. Kontraktsperiod 10 år

1 januari 2016: ACR driftsätter tornen på Borlänge och Gällivare flygplatser

14 mars 2016: Två flygplatser i Norge startar sin upphandling, Sandefjord Airport Torp och Moss Airport Rygge

Maj 2016: Lars Wahlström blir ny styrelseordförande vid bolagsstämman. Fd Safety manager på ACR Rolf Jonson blir invald som styrelseledamot

Juni 2016: ACR bildar bolag i Norge, ACR Norway A/S

September 2016: Priset för lokal flygtrafiktjänst sänks med ca 30-40% i Norge och detta med hjälp av ACR

December 2016: VD Wilhelm Wohlfahrt pratar i Bryssel inför EU kommissionens alla medlemsstater. Presenterar Europas första privata ANSP och vad ACR hittills erbjudit flygindustrin i form av besparingar och effektiviseringar. ACR får nu större utrymme i Europa och kan informera länders politiska beslutsfattare och luftfartsmyndigheter om vilka problem vi kan lösa. ACR börjar erbjuda våra tjänster utanför Sveriges gränser

Januari 2017: ACR pratar på ATARD konferensen i Bergamo. “Competetive Air Traffic Control Markets”

Januari 2017: ACR förlänger avtalet med Stockholm Skavsta t o m 2024-12-31

Februari 2017: ACR förlänger avtalen med Jönköping, Norrköping, Kalmar, Karlstad och Skellefteå flygplatser t o m 2020-12-31

Maj 2017: Schweizaren Marek Bekier, Ph.D. börjar sin anställning som Europachef. Den nyinrättade positionen innebär att Marek ska driva ACRs expansion i Europa och det finns stora möjligheter för ACR därute

Juni 2017: ACR bildar ett bolag i Schweiz, ACR Aviation Capacity Resources Switzerland AG

Juli 2017: ACR och Serneke Group skriver avtal om att ACR ska driva kontrollerad flygtrafiktjänst på Göteborg Säve fr o m januari 2018. Avtalsperiod 2018-01-01 – 2021-12-31 med möjlighet till förlängningar om fyra årsperioder