iStock_000001558443Small_

Vi ger flygplatser den högsta servicenivån och kvaliteten till det bästa priset

Marknaden

Sverige har 36 ATS-enheter som tillhandahåller flygkontrolltjänster i kontrolltornen vid 16 statliga (åtta civila/Swedavia och sju militära/Försvarsmakten), fyra privata flygplatser (Stockholm-Skavsta, Linköping City Airport, Ljungbyhed och Ängelholm-Helsingborg Airport) och 17 kommunala flygplatser.

Härutöver finns det sex terminalkontrollcentraler (Luleå, Stockholm, Norrköping (ÖKC), Såtenäs, Landvetter, Ronneby) samt två områdeskontrollcentraler (Malmö och Stockholm). Dessa är tills vidare undantagna från konkurrens.

I Sverige omsätter flygtrafiktjänster drygt 2,2 miljarder SEK. Marknaden för flygtrafiktjänst vid icke statliga och statliga flygplatser står för cirka 950 miljoner SEK.

Visste du att ACR verkat inom ANS-branschen i över 10 år?

Vision

 • Genom nyetableringar vara en av Europas ledande leverantörer av flygtrafikledningstjänster och därtill relaterad utbildning

 • Vara kända för att erbjuda säkra, lönsamma och miljö- och kostnadseffektiva tjänster för flygtrafik

Affärsidé

 • Med lönsamhet effektivisera flygtrafikledningstjänster i Sverige och internationellt.
 • Driva ATS-enheter och kontrollcentraler miljö- och kostnadseffektivt.
 • Skapa nya produkter och uppdrag för ATS-enheter i samverkan med flygplatser och flygbolag.

Kvalitetsledning

 • ACRs kvalitetsledningssystem är ett av de modernaste på marknaden. Vi har kvalitetsansvariga för operativt och administrativt arbete.
 • Vi värdesätter att alla medarbetare vill utveckla sin skicklighet som flygledare eller flygledarassistent. Hög operativ kvalitet är en alltid vår ledstjärna.
 • Vårt varumärke är väl känt och många flygplatser ser ACR som en kommande leverantör av flygtrafikledningstjänster.

Flygsäkerhetsmål

 • Att flyga på en flygplats där ACR driver ATS-tjänsten skall vara det effektivaste alternativet utan att tumma på säkerheten.
 • För att uppnå detta prioriteras kompetensen hos all vår tornpersonal högt.
 • Vårt bolag har högsta flygsäkerhetsmål i linje med Europas mest utvecklade ANSP och uppfyller de flygsäkerhetsmål som Transportstyrelsen kräver för ATS-drift i Sverige.

Verksamhetsmål

2015

Minst 13 ATS-enheter

2016

Internationell etablering

2018

Minst 50% av Swedavias kontrolltorn

2025

Marknadsandel om minst 5% inom EU.

Stort intresse för ACR i Europa

Europas ledande ANSP:er (Air Navigation Service Provider) visar stort intresse för ACR. ACR är certifierade enligt Single European Sky regelverket vilket låter oss leverera flygtrafiktjänster inom EU.

När hemmamarknaden öppnade upp för fri konkurrens efter ett riksdagsbeslut 2010 och efter att vi vunnit vår första upphandling om tre ATS-enheter så började industriella intressenter höra av sig. All uppmärksamhet internationellt efter att vi tilldelats de fem ATS-enheterna i april 2013 är ett gott betyg. Intresset för företaget ökar rejält då ACR är ett ungt företag som bevisligen kan konkurrera med de stora drakarna och erbjuder flygplatshållare mycket kostnadseffektiva flygkontrolltjänster.

Utländska företag visar stort intresse för vår verksamhet. ACRs uppfattning är att framtidens leverantörer (ANSP) måste kunna erbjuda marknaden både kundanpassade, säkra, transparanta och kostnadseffektiva flygkontrolltjänster.

ACR International

 • ACR  drev under perioden 2005-2012 utbildning av flygledare i Saudiarabien genom ett helägt dotterbolag, ACR Aviation Capacity Resources International AB. VD för ACR Internationals verksamhet är Mohtasim Hussain som har en gedigen bakgrund inom flygtrafiktjänst och utbildning.

 • Dotterbolaget ACR International tecknade sitt första utbildningskontrakt i Saudiarabien i februari 2005. Kunden Royal Saudi Air Force kontrakterade ACR International för att sätta upp en ny flygtrafikledningssimulator i en uppgraderad miljö på King Faizal Air Academy i Riyadh.

 • Kontrakt nummer två skrevs under sommaren 2006 och det tredje kontraktet som ACR International levererat mot skrevs under hösten 2007 och löpte ut hösten 2012. ACR har fått förfrågan om vidare verksamhet och utreder möjligheterna att fortsätta.

ACR ATCOsim simulator

ACR presenterar stolt vår egen torn- och radarsimulator – ACR ATCOsim. Fantastisk grafik och underbart lättmanövrerad.

Tornsimulatorn har byggts för alla kravbilder, från den växande flygplatsen som kräver en simulator för att träna flygledarna i att hantera utmanande trafiksituationer med hjälp av några LCD-skärmar till väletablerade skolor som vill uppgradera till en full 360-graders projicerad simulator utan kantlinjer.

Radarsimulatorer halkar ofta efter i den snabba utvecklingen av operativa system. Vi har designat en mycket anpassningsbar lösning som kan utökas med en plugin arkitektur. Det finurliga med det är att den bygger på en stabil kärna som aldrig kraschar medan olika plugin bidrar med grafik och allehanda verktyg som du är van att arbeta med i din operativa miljö. När eleverna så går från simulatorn till “on-the-job”- skedet är de redan bekanta med de olika verktygen som den operativa utrustningen erbjuder.

Mohtasim Hussain

VD för ACR International

Mohtasim Hussain är VD för ACR International sedan 2006. Han har arbetat med Emirates Airlines och Emirates Aviation College i över 10 år som psuedu-pilot, FL-instruktör samt simulatorspecialist. Med över 22 års erfarenhet i flygbranschen är Hussain ansvarig för Affärsutveckling tillika tekniska lösningar som levereras av ACR International. Hussain har ansvarat för flertalet projekt, däribland uppbyggnad och leverans av “Center of Excellence” vid Riyadh Airbase i Saudiarabien. Detta är fortfarande ACR International’s största kontrakt och en stor stolthet för ACR International.