Storsatsning ger bättre avgångar till och från München/Norrköping

http://www.infrasverige.se/luftfart/storsatsning-ger-ba-ttre-avga-ngar-till-och-fra-n-ma-1-4-nchen-norrka-ping