Skellefteå kan bli landets största regionala flygplats

http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=12265