Chefer Air Traffic Services

Vid varje tjänsteställe (flygledartorn) finns en CO ATS, Chief Air Traffic Services. Tillsammans med medarbetarna på HK utgör dessa ACR ledningsgrupp.

Victoria Hansen

Victoria Hansen

CO ATS Örebro
Heléne Åberg

Heléne Åberg

CO ATS Trollhättan
Camilla Lundell

Camilla Lundell

CO ATS Norrköping
Lars Rörick

Lars Rörick

CO ATS Borlänge
Göran Skirby

Göran Skirby

CO ATS Karlstad

Tonny Olsson

Tonny Olsson

CO ATS Växjö
Peter Kallin

Peter Kallin

CO ATS Ängelholm och ATS Ljungbyhed
Filip Wiberg

Filip Wiberg

CO ATS Kalmar
Björn Andersson

Björn Andersson

CO ATS Skellefteå
Kenneth Keyser

Kenneth Keyser

CO ATS Skavsta
Andreas Nyqvist

Andreas Nyqvist

CO ATS Västerås
Anders Jakobsson

Anders Jakobsson

CO ATS Gällivare

Cecilia Aneskans

Cecilia Aneskans

CO ATS Jönköping