Ledstjärnor

ACR förstår kundernas behov inom flygtrafiktjänst. Vårt arbetssätt matchar på ett flexibelt och effektivt sätt behoven för flygplatser och flygbolag.

ACR är medlem i Svenska FlygBranschen, Svenskt Näringsliv och Transportföretagen. ACR pågående CSR arbete är att årligen stödja utvecklingsorganisationen Hand in Hand vars vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. ACR stödjer även Barncancerfonden och Röda Korset.

En välmeriterad styrelse och företagsledning garanter en mycket god insikt i våra kunders behov och marknadens framtida utveckling.

 • VI GARANTERAR KUNDNYTTA

  Vi anstränger oss extra för att kunden ska bli nöjd. Vi vill alltid ge den ultimata leveransen.

 • VI ÄR KOSTNADSMEDVETNA

  Vi tänker på vad det kostar. Vi sätter oss in i tanken: ”Om det var mina egna pengar, skulle jag fatta samma beslut då?”. Men vi tummar aldrig på flygsäkerheten.

 • VI TÄNKER NYTT I AFFÄRER

  Vår strävan alltid ett bra och innovativt affärsmannskap – där alla parter gör en bra affär.

 • VI ÄR TYDLIGA

  Vi talar med varandra. Vi säger vad vi tycker och vågar stå för våra åsikter. På så sätt för vi kundrelationer och företag framåt.