ACR Nyheter

De äldre är vår framtid – kanske även på ACR

Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-07-11:

Befolkningsstatistiken visar hur vi lever allt längre, vi är fler som är över 65 än under 16. Samtidigt visar nya undersökningar att åldersdiskrimineringen sjunker i ålder och att vi märker av den redan i 40-årsåldern. Men psykiatriprofessorn Ingmar Skoog och PR-konsulten, och framtidsspanaren, John Mellkvist ser ett nytt intresse för de äldres möjligheter i arbetslivet och livet i stort. De berättar om varför dagens 70-åringar har bättre intellektuell förmåga, varför du ska anställa en 65-åring istället för en 25-åring och varför åldersfixeringen är farlig.

https://www.youtube.com/watch?v=tK6sg6lztaU

Update – juni 2017 från Svenskt Flyg

Ett nyhetsbrev från Svenskt Flyg med fokus på policyfrågor och regeringens aviserade flygskatt

Svensk Flyg nyhetsbrev

Update maj 2017 – Svenskt Flyg

Vi alla behöver flyget

Ny kampanj: ”Ett slag i luften”

Ett slag i luften är en kampanj mot flygskatten i syfte att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge. Skatten genererar minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora negativa effekter på Sveriges tillväxtmöjlighet. Hjälp gärna till att sprida kampanjen genom att dela kampanjen på sociala medier och skriv under och ställ dig bakom budskapet att flygskatten är ett slag i luften.

Update maj 2017 – Svenskt Flyg

http://mailchi.mp/svensktflyg/update-maj-2017?e=98b57b405b

Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget initiativ.

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

Svenskt Flyg

Hela Svenskt Flyg remissammanställning går att läsa här

Flygskatten försämrar Sveriges tillgänglighet

Flera remissinstanser påpekar detta i deras remissvar. ”Resultatet kan bli obetydliga eller, som utredningen och noterar, till och med negativa utsläppsminskningar inom EU som helhet”, skriver Riksrevisionen.

Flyg med hög tillgänglighet fungerar för många flygplatser i inlandet som en del av kollektivtrafiken dit andra trafikslag inte är realistiska i ett tillgänglighetsperspektiv. Samhället utbildningsenheterna och näringslivet i Sverige behöver flyget, säger Wilhelm Wohlfahrt.

SAS remissvar.

SAS remissvar om en svensk flygskatt – en symbolskatt som enbart blir ett slag i luften

ACR trappar upp sin internationella expansion

Svenska monopolbrytaren ACR siktar på att ta över flygtrafikledning i Europa

Svenska ACR Aviation Capacity Resources, som erbjuder flygtrafikledningstjänster, trappar upp sin internationella expansion och ska på allvar bryta in på den europeiska marknaden. ACRs satsning leds av schweizaren Marek Bekier som inom kort tillträder den nyinrättade positionen som Europachef.

Läs nedan pressmeddelande

PRM Europasatsning SWE

RTS/fjärrstyrda torn – driftsäkert och framtidens flygtrafiktjänst?

Det är av visst intresse och överraskning att läsa om Swedavia och Luftfartsverkets ambitioner att från Arlanda driva flygledningen på flygplatserna Kiruna, Umeå, Östersund, Visby och Malmö Sturup. Detta långt innan det finns ett internationellt regelverk som tillåter fjärrstyrning av kommersiell trafik.

Några punkter att ta med sig i en analys:

  • Ekonomiska fördelar med fjärrstyrd flygledning jämfört med upphandlad flygtrafiktjänst i konkurrens
  • Stora problem för flygplatser att göra risk- och flygsäkerhetsbevisning 
  • Kommuner och näringsidkare förlorar skatteintäkter och stark köpkraft från höginkomsthushåll när yrkesgruppen flygledare tvingas flytta från orten
  • Lokalisering av statliga jobb. Kostsam avveckling/omplacering av medarbetare
  • Stor risk för minskad sysselsättning för en avancerad yrkesgrupp lokalt när teknik tar över. Overhead ökar centralt och kostnader likaså mot flygindustrin
  • Sårbarheten att driva flera flygplatser från samma central – ingen behörig bemanning lokalt
  • Säkert sätt att få monopol på flygtrafikledning tillbaka
  • Kostnadsglidning för tekniska system pga olikheter i integrering vid olika flygplatser   
  • Driftsäkert koncept i den ständigt ökade digitala hotbild som världen står inför

Fokus inom ACR är flygsäkerhet, kundnära relationer och kostnadseffektiva leveranser. På ACR tycker vi att den ständigt digitala utvecklingen är intressant ur flera aspekter. Vi är säkra på att ökad kameraövervakning och överföring av datainformation kommer att stödja flygledarens framtida operativa arbete. Även om det fortsättningsvis kommer att ske i befintliga tornmiljöer.

Vi står bakom teknisk utveckling och att det finns parallella spår som resulterar i kostnadseffektivare flygtrafiktjänster till flygbolag och flygplatser. Konkurrens är ett nytt fenomen för branschen och tvingar alla att flytta fram sina positioner. Vår vision är att vi ska bli en av de ledande aktörerna i Europa.

Flygplatsindustrin måste vara på sin vakt, riskerna är annars stora att man låser in sig i affärsupplägg man inte kan komma ur. Flygplatser har innan avregleringen av flygtrafiktjänster upplevt problematiken av att ha alla ägg i en korg. I samtliga fall har det visat sig vara väldigt kostsamt att tjänster levereras endast av en aktör där overhead kostnaderna är alldeles för höga.

Sen avregleringen i Sverige 2010 har priserna för flygtrafiktjänster minskat med 30-40%. Stor ekonomisk fördel för flygplatser i landet som hittills tillåtits upphandla tjänsterna från andra än LFV. Riksdagen med majoritet av den nya regeringen stoppade 2014 Swedavia från att upphandla flygtrafiktjänster i konkurrens.

I nedan dokument beskrivs en del argumentation mot fjärrstyrda torn / Remote Tower Systems, RTS.

argumentation-mot-rts

Senaste från media gällande Swedavia och Luftfartsverkets ambitioner om framtidens flygledning.

SVT Västerbotten 25.01.2017

Luftfartsverket ska flytta jobb till Stockholm, skriver ST nättidning Publikt.se

S Västernorrland

Stoppa flygledningsflytten till Stockholm, Mikael Damberg

Frohm (S) och Riedl (M) kritiska mot centralisering

TV4 Nyheterna

God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar kunder, leverantörer, samarbetspartners, kollegor och övriga kopplade till vår verksamhet en riktig härlig julhelg.

Istället för julklappar eller julkort har ACR i år bestämt att vi skänker en större summa till Läkare Utan Gränser. Summan blir dubblerad då Akelius Stiftelse har tagit det fantastiska initiativet att dubbla insättningar som görs till Läkare Utan Gränser under december månad. Fantastiskt starkt signalvärde till alla.

akelius-matchar-varje-insamlad-krona-under-december-lakare-utan-granser

I år bidrar ACR att hjälporganisationen Hand in Hand kan hjälpa 15 kvinnor i Indien att starta företag

Det kostar 900 kronor att utbilda och träna en kvinna så att hon sedan kan starta sitt företag. Företaget bidrar till att hela familjen får långsiktigt förbättrade livsvillkor – de har råd att köpa mat, mediciner om någon blir sjuk och barnen kan gå i skolan istället för att arbeta.

ACR finns på 15 orter i Sverige och vi bidrar med ett företag per ort.

Vi gillar entreprenörskap och stödjer Hand in Hand sedan 2011. I Indien och i många andra länder är det speciellt viktigt att kvinnor lyftes fram som småföretagare och får chansen att bidra till bättre levnadsförhållanden och företagande, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd ACR.

gavobevis_starta_foretag

Pressmeddelanden

Flygrelaterat på webben