ACR trappar upp sin internationella expansion

Svenska monopolbrytaren ACR siktar på att ta över flygtrafikledning i Europa

Svenska ACR Aviation Capacity Resources, som erbjuder flygtrafikledningstjänster, trappar upp sin internationella expansion och ska på allvar bryta in på den europeiska marknaden. ACRs satsning leds av schweizaren Marek Bekier som inom kort tillträder den nyinrättade positionen som Europachef.

Läs nedan pressmeddelande

PRM Europasatsning SWE

 

 

Svenska ACR siktar på att ta över flygtrafikledning i Norge

Svenska ACR Aviation Capacity Resources, som erbjuder flygtrafikledningstjänster, inleder sin internationella expansion med en etablering i Norge. Företaget har öppnat en filial i Oslo med siktet inställt på att ta över flygtrafikledningen på två norska flygplatser från årsskiftet. ACR tillhandahåller sedan tidigare flygtrafikledningstjänster vid 14 svenska flygplatser varav de största är Stockholm-Skavsta och Stockholm-Västerås flygplatser. På sikt är målet att etablera sig som en ledande aktör på den europeiska marknaden.

Läs mer i nedan pressmeddelande

PRM 2016-03-30

 

Vinner upphandling om flygtrafiktjänster på Lapland Airport, Gällivare

Lapland Airport, Gällivare har under sommaren upphandlat flygtrafiktjänster. Upphandlingen vanns av det svenska företaget ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) som sedan tidigare driver flygtrafikledningen vid 12 flygplatser i Sverige. Flygtrafikledningstjänsten på Lapland Airport drivs t o m 2015-12-31 av LFV, därefter tar ACR över. Avtalet löper på två år med start 2016, med möjlighet att förlänga till och med 2018.

Läs mer i nedan pressmeddelande

PM_ACR_ 2015-09-01

 

ACR stärker företaget med ny styrelseledamot

Aktieägarna i ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) har vid gårdagens bolagsstämma beslutat omval av Sebastian Ehrnrooth, Jan Carlzon, Lars Wahlström, Arne Stokke och Peter de Jounge samt nyval av Carl von der Esch. Sebastian Ehrnrooth valdes till ordförande. Ulrica Messing lämnar styrelsen och kommer framöver bistå ACR styrelse som seniorrådgivare.

Pressmeddelande-nyval-av-ledamot

Vinner upphandling om flygtrafikledning på fem flygplatser

Flygplatserna i Borlänge, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro har gemensamt upphandlat flygtrafiktjänster (”flygtrafikledning”). Upphandlingen vanns av det svenska företaget ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) som sedan tidigare driver flygtrafikledningen vid fyra av de upphandlande flygplatserna; Örebro Airport, Västerås Airport, Växjö/Småland Airport och Trollhättan-Vänersborgs Flygplats. Flygtrafikledningen på Borlänge flygplats drivs t o m 2015-12-31 av LFV, därefter tar ACR över driften av kontrolltornet. De nya avtalen löper på fyra år med start 2016, med möjlighet att förlänga till och med 2021.

Läs pressmeddelande PM-2015-05-07

Se vår film: ACR – what is ATC

 

ACR förbereder en internationell etablering och tillsätter ekonomi- och operativ chef

Pressmeddelande 2014-12-05

ACR Aviation Capacity Resources AB stärker organisationen och välkomnar Ulrika Teemant som ekonomichef med start denna vecka och Jan Borén som operativ chef i bolaget och som börjar sin anställning efter årsskiftet.

Pressmeddelande-2014-12-05

ACR tar över flygtrafikledningen vid Stockholm Skavsta Airport

ACR tar över flygledningstornet vid Stockholm Skavsta Airport från och med den 1 januari 2015.  ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid nio regionala kommunalt ägda flygplatser och har nyligen vunnit upphandlingen av flygtrafikledningstjänsten vid Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park.  Stockholm Skavsta blir den hittills största flygplatsen där ACR sköter flygtrafikledningstjänsten.

Läs nedan pressmeddelande.

PRM-Stockholm-Skavsta_ACR

ACR tar över flygtornen vid Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park

ACR tar över flygledningstornen vid flygplatserna i Ängelholm Helsingborg och Ljungbyhed från och med den 1 januari 2015. Det blev klart när upphandlingen av flygtrafikledningstjänsten vid de båda flygplatserna avgjordes idag. ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid nio regionala kommunalt ägda flygplatser. Ängelholm Helsingborg och Ljungbyhed är de första privatägda flygplatserna som väljer ACR.

Läs pressmeddelande i nedan fil.

PRM-Ängelholm-Helsingborg_Ljungbyhed

ACR beklagar återregleringsbeslut men blickar framåt

Svenska ACR Aviation Capacity Resources AB, som är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst, beklagar Riksdagens beslut att återreglera viss flygtrafikledningstjänst som blev konkurrensutsatt i och med att den nya Luftfartslagen trädde i kraft 2010. ACR blickar dock framåt och har visionen att det framöver ändå blir möjligt för alla flygplatser i Sverige att handla upp flygtrafikledningstjänsten i konkurrens och därmed kunna göra stora kostnadsbesparingar.

Riksdagen går alltså med minsta möjliga marginal (3 röster) på Trafikutskottets linje som i ett lagförslag hävdat att flygtrafikledningstjänsten i huvudsak bör skötas av en myndighet och att denna därför ska återregleras vid de flygplatser som ägs eller drivs av staten. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna har reserverat sig mot förslaget.

Läs pressmeddelande

PRM-dagens-riksdagsbeslut

Skyguide godkända för luftrums- och procedurkonstruktion i Sverige

Luftrums- och procedurkonstruktion

ACR kan nu i samarbete med skyguide, (swiss air navigation services ltd), erbjuda flygplatser luftrums- och procedurkonstruktion och därtill relaterade tjänster. Vi kan tillhandahålla nya och effektiva procedurer och luftrumskonstruktioner på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt, med hög service och kvalitet.

Dessa tjänster erbjuds alla flygplatser i Sverige. Alla procedurer och luftrum designas för att möta alla regel-, kapacitets-, säkerhets- och miljökrav som ställs på flygplatser i Sverige och Europa idag. Skyguide är godkända att utföra luftrums- och procedurkonstruktion inom svensk FIR av Transportstyrelsen.

Kostnadseffektivt och rationellt

Med ACR kunskap om myndigheters krav i Sverige i kombination med skyguide kompetens inom luftrumskonstruktion (PANS OPS) säkerställer vi att alla krav och regler uppfylls för en snabb och effektiv myndighetshantering.

Skyguide är ledande inom flygsäkerhet i Europa och har lång erfarenhet av luftrums- och procedurkonstruktion i en komplex geografi och landskap.

Skyguide har 8 procedurkonstruktörer som verkar från kontor i Geneve och Zürich eller i Sverige. Denna bredd och kapacitet förväntas kunna möta kundernas efterfrågan även på den svenska marknaden.

Skyguide levererar också helikopterprocedurer till de större sjukhusen i Schweiz, vilket har gett en förbättrad tillgänglighet till sjukhusens helikopterlandningsplatser och ökad patientsäkerhet. Dessa möjligheter erbjuds nu också i Sverige.

Produkter:

ACR och skyguide levererar följande ”nyckelfärdiga” lösningar för flygplasterna:

  • Procedurkonstruktion
  • Luftrumskonstruktion
  • Översyn av procedurer och luftrum
  • Hinderanalys
  • Point-in-Space Procedures för helikoptrar

ACR kommer att vara kundens/flygplatsens point of contact i Sverige under skyguide genomförandeprocess och produktion i Schweiz och Sverige.

ACR och skyguide tillämpar kvalitetsledningssystem som är bland de modernaste på marknaden. Bolagen arbetar med fokus på flygsäkerhet, kvalitet och nöjda kunder.

Vill du veta mera, kontakta Morgan Sundell eller Rolf Jonson på ACR

Morgan Sundell, Teknisk chef ACR, 0760-28 09 20, ms@acr-sweden.se

Rolf Jonson, Säkerhets- och kvalitetsansvarig ACR, 0708-45 23 64, rj@acr-sweden.se

TSL-2013-6189_Decision_Skyguide_Approval_sv

TSL-2013-6189_Decision_Skyguide_Approval_eng

Organisationer godkända för luftrums- och procedurkonstruktion

skyguide global ANS solutions – Performance Based Navigation