Att flyga med en kameraförsedd drönare blir idag tillåtet igen

Sveriges Radio 

Aftonbladet 2017-08-01

För att flyga i närheten av flygplatser krävs tillstånd från flygtrafikledningen. För att se om du befinner dig i ett sådant område se http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Läs på luftfartsmyndighetens hemsida om vad som gäller vid användande av obemannade luftfartyg, typ drönare.

Transportstyrelsen

Vill du jobba på ACR – ett företag som växer

Vi driver flygtrafikledning (ATS) vid 14 svenska flygplatser. Vid årsskiftet blir det 15 ATS-enheter. Ett av våra mål är att få flygplatser i Europa att blomstra genom bättre ekonomiska förutsättningar. Vår ambition är att bli ett av de ledande företagen inom vårt affärsområde i Europa.

Under fliken “Lediga tjänster” finner ni vårt behov inför närmaste framtiden.

Vi söker bl a:

  • Flygledare till Göteborg Säve
  • Quality & Training manager
  • CO ATS till Borlänge
  • Flygledare till Kalmar, Jönköping och Västerås
  • AFIS tjänsteman till Gällivare
  • Kandidater till flygledarutbildning

Flygtrafikledning på Säve igen

Säve flygfält på Hisingen i Göteborg är inne i en förvandling sedan trafikflyget försvann och byggkoncernen Serneke tog över. Flygledartornet ska öppna igen och på gång är både en vindtunnel för fritt fall och en testbana för Volvo Cars systermärke Lynk & Co.

Dagens Industri onsdag den 26 juli 2017

 

ACR öppnar flygledning på Säve Flygplats

Svenska ACR Aviation Capacity Resources har tecknat avtal om att från första januari 2018 driva flygplatskontrolltjänster vid Säve Flygplats på Hisingen i Göteborg. Öppethållningstiderna gör detta kontrakt till ett av de större hittills för ACR. Uppdraget är speciellt då det främst handlar om service till samhällsviktiga funktioner, så kallad 112-verksamheter som svensk flygambulans, polisflyg och Sjöfartsverkets flygverksamheter för sjö- och flygräddning.

Läs PRM nedan

PRM Säve

 

 

De äldre är vår framtid – kanske även på ACR

Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-07-11:

Befolkningsstatistiken visar hur vi lever allt längre, vi är fler som är över 65 än under 16. Samtidigt visar nya undersökningar att åldersdiskrimineringen sjunker i ålder och att vi märker av den redan i 40-årsåldern. Men psykiatriprofessorn Ingmar Skoog och PR-konsulten, och framtidsspanaren, John Mellkvist ser ett nytt intresse för de äldres möjligheter i arbetslivet och livet i stort. De berättar om varför dagens 70-åringar har bättre intellektuell förmåga, varför du ska anställa en 65-åring istället för en 25-åring och varför åldersfixeringen är farlig.

https://www.youtube.com/watch?v=tK6sg6lztaU

Update – juni 2017 från Svenskt Flyg

Ett nyhetsbrev från Svenskt Flyg med fokus på policyfrågor och regeringens aviserade flygskatt

Svensk Flyg nyhetsbrev

Update maj 2017 – Svenskt Flyg

Vi alla behöver flyget

Ny kampanj: ”Ett slag i luften”

Ett slag i luften är en kampanj mot flygskatten i syfte att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge. Skatten genererar minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora negativa effekter på Sveriges tillväxtmöjlighet. Hjälp gärna till att sprida kampanjen genom att dela kampanjen på sociala medier och skriv under och ställ dig bakom budskapet att flygskatten är ett slag i luften.

Update maj 2017 – Svenskt Flyg

http://mailchi.mp/svensktflyg/update-maj-2017?e=98b57b405b

Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget initiativ.

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

Svenskt Flyg

Hela Svenskt Flyg remissammanställning går att läsa här

Flygskatten försämrar Sveriges tillgänglighet

Flera remissinstanser påpekar detta i deras remissvar. ”Resultatet kan bli obetydliga eller, som utredningen och noterar, till och med negativa utsläppsminskningar inom EU som helhet”, skriver Riksrevisionen.

Flyg med hög tillgänglighet fungerar för många flygplatser i inlandet som en del av kollektivtrafiken dit andra trafikslag inte är realistiska i ett tillgänglighetsperspektiv. Samhället utbildningsenheterna och näringslivet i Sverige behöver flyget, säger Wilhelm Wohlfahrt.

SAS remissvar.

SAS remissvar om en svensk flygskatt – en symbolskatt som enbart blir ett slag i luften