Skavsta om Ryanair: ”Det är jättetråkigt när det blir så här”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/skavsta-om-ryanair-det-ar-jattetrakigt-nar-det-blir-sa-har

Skellefteå Airport nu störst av de regionala flygplatserna

http://norran.se/affarsliv/skelleftea-airport-nu-storst-av-de-regionala-flygplatserna-892337

Pilot: Sverige behöver fler flygplatser

http://www.di.se/debatt/pilot-sverige-behover-fler-flygplatser/

Storsatsning ger bättre avgångar till och från München/Norrköping

http://www.infrasverige.se/luftfart/storsatsning-ger-ba-ttre-avga-ngar-till-och-fra-n-ma-1-4-nchen-norrka-ping

Flygbranschen rasar mot flygskatten

http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=12253

Trafiklyft för flygbolagen

http://t.sr.se/2vEfTUD

Skellefteå flygplats på frammarsch

http://www.norrbottensaffarer.se/na/skelleftea-flygplats-pa-frammarsch-nm4614310.aspx